Jakta så langt 2021:

Vald: Hjort: Elg:
Torsknuken 51 0
Høgheia 95 3
Skar 29 0
MTH 206 3
Storvatnet 71 0
Melsåsen 85 0
Aspøya 63 0
Øvre Torjul 5 0
Nastad 2 0
Nordre Straumsnes 87 0
SUM: 694 6Detaljert 2009-17

2020
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009

685
637
719
579
592
590
539
482
422
519
576
560

4
5
7
4
7
13
12
9
11
19
13
26

100_1741.jpg

Jakta så langt 2018:

Vald: Hjort: Elg:
Torsknuken 50 0
Høgheia 111 3
Skar 26 1
MTH 213 3
Storvatnet 80 0
Melsåsen 89 0
Aspøya 54 0
Øvre Torjul 4 0
Nastad 2

0

Nordre Straumsnes 90 0
SUM:

719

7Detaljert 2009-17

2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009

579
592
590
539
482
422
519
576
560

4
7
13
12
9
11
19
13
26

Skar-Havdal-Almskår Storviltvald

Jakt 2021 Skar/Havdal/ Almskår

  Jaktfelt Dato Kjønn/Alder Vekt Mrk:
 1. Havdal      18/9  Bukk +2,5 år  60 kg (6)
 2. Skar  20/9  Kolle +2,5 år 66 kg  
 3. Skar  3/10  Bukk +2,5 år 96 (9)
 4. Skar 4/10 Bukk +2,5 år 82 (6)
 5.  Almskåra 9/10 Bukk +2,5  år 67 (4)
 6.  Almskåra 9/10 Kalv Hann 26  
 7. Skar 9/10 Kalv Hann 30  
 8. Skar 23/10  Kalv Hunn 24  
 9. Skar 23/10 Bukk 1,5 år 51 (2)
10. Almskåra 23/10 Bukk 1,5 år 47 (2)
11. Almskåra 24/10 Kalv Hann 29  
12. Skar 24/10 Bukk 1,5 år 56 (2)
13. Skar 29/10  Kalv, Hann 37  
14.  Skar 30/10   Kolle 2,5 år 52   
 15. Havdal 3/11  Bukk 1,5 år 50 (2) 
16.  Havdal  3/11  Kolle 1,5 år  40   
17.  Havdal  3/11  Kalv, Hann  40   
 18. Almskåra  13/11  Kalv,Hunn  21   
 19. Skar  18/11 Kalv, Hann  25   
 20. Skar  20/11  Kolle +2,5år  68   
21.  Havdal 9/12  Bukk  100  (10 )
22. Skar 9/12 Kalv, Hunn 29  
23. Skar 11/12 Bukk 1,5 år 51 (2)
24 Almskår 12/12 Kolle, +2,5 år 52  
25.  Skar 17.12 Kolle +2,5år  50   
26. Havdal

18/12

Kalv Hunn 30  
27.  Havdal 18/12  Kalv Hann 33   
28. Havdal 18/12 Kalv Hann 36  
29. Skar 22/12 Kolle 2,5 år 50 (Almskår)

Skar/Havdal/ Almskår Jakt 2020

  Dato

Jaktfelt

Felt dyr Vekt Merknader

1. 

 4/9  Havdal  Bukk  1,5  år  40  

2. 

 5/9  Almskår  Kolle +2,5 år  60  
3.   13/9  Almskår  Bukk +2,5 år  69  (7)
4.  20/9  Skar  Kolle +2,5år  65  
5.   20/9  Skar  Bukk 1,5 år  50  
6.  25/9  Skar  Kalv hunn  28  
7.  28/9  Skar  Kolle 2,5 år  60  
8.   28/9  Skar  Kolle 2,5 år  65  
9. 

 29/9

 Skar  Kolle 1,5 år  54  
10.  30/9  Skar  Bukkk +2,5 år  132  (11)
11.  2/10  Skar  Bukk +2,5 år

 112

 (13)
12. 5/10   Skar  Kalv, Hann 31  
13. 6/10   Skar  Kalv, Hann 31  
14. 10/10  Almskår   Kolle 1,5 år 41  

15.

24/10   Havdal  Kolle +2,5 år 55  
16. 24/10 Havdal Bukk +2,5 år 65 (6)
17. 24/10 Havdal Kalv, Hann 30  
18. 24/10 Havdal Kalv hunn 29  
19. 6/11  Skar Kalv Hann  22  
20. 28/11  Skar Bukk 1,5 år  51  
21. 28/1 Skar Kolle 1,5 år 45  
22. 28/11  Almskår Kalv Hunn  28  
23. 29/11  Skar Kolle 1,5 år 54   
24. 4/12  Skar Kolle 2,5+ 68  
25. 5/12 Almskår Kalv Hann 24  
26. 6/12 Havdal Bukk +2,5 år 70 (6)
27. 19/12 Skar Kalv Hunn 29  
28. 23/12 Havdal Bukk +2,5år 65 (6)

Skar/Havdal/ Almskår Felling 2019

Felling 2019

Nr: Dato Felt Felt Hjort Vekt Merknad
1  2/9 Havdal  1 1/2  års    Kolle  48  
2  21/9 Almskår  1/2  års    Kolle  43  
3  28/9 Skar  1/2  års    Bukk  55  
4  2/10 Skar + 2,5  års    Bukk 112  (9)
5 3/10 Skar  1 1/2  års    Kolle 48  
6 8/10 Havdal 1/2  års    Bukk 52  
7 12/10 Skar + 2,5 års Bukk 103 (10) 
8 12/10 Skar Kalv Hann 32  
9 15/10 Havdal Kalv Hann 18  
10 20/10 Almskåra Kalv Hann 24  
11 20/10 Almskåra Kalv Hunn 25  
12 20/10 Almskåra +2,5 års Bukk 86 (8)
13 21/10 Havdal +2,5 års Kolle 63  
14 26/10 Skar +2,5 års Kolle 64  
15 26/10 Havdal Kalv Hann 28  

16

7/11 Skar +2,5 års Kolle 63  
17 7/11 Skar Kalv Hann 33  
18 8/11 Skar Kalv Hann 35  
 19  10/11 Skar  +2,5 års kolle  58  
20 10/11 Skar Kalv Hann 32  
21  12/12 Havdal Kalv Hunn  32   
22 12/12 Havdal Kalv Hunn 35  
23 22/12 Havdal  1/2  års Bukk 50   
24 22/12 Havdal + 2,5 års Bukk 65   (6)
           
 ELG          
 1  17/11 Skar   Kalv Hann  24,6  

JAKT 2018 Skar_Havdal_Almskår

  DATO Jaktfelt

Felt Hjort

Vekt

Merknad

1.

1/9 Almskår Voksen kolle      +2 1/2 år 66  
2. 2/9 Havdal Ung Bukk            1 1/2 år 47  
3. 2/9 Havdal Voksen kolle     +2 1/2 år 60  
4. 22/9 Skar  Ung kolle            1 1/2  år 49  
5. 22/9 Skar Voksen Bukk    +2 1/år 84 (6)
6. 23/9 Skar Voksen Bukk    +2 1/år 107 (10)
7. 24/9 Skar  Ung Bukk           1 1/2  år 44  
8. 25/9 Skar Ung Bukk          1 1/2  år 49  
9. 29/9 Havdal Voksen Bukk    +2 1/år 60  (6)
10. 29/9 Havdal Ung Bukk           1 1/2  år 55  
11. 30/9 Havdal Voksen Bukk    +2 1/år 68 (7)
12. 7/10  Almskår  Ung Bukk           1 1/2  år 43  
13. 7/10 Almskår Kalv hunn 29  
14. 10/10  Havdal Voksen Bukk    +2 1/år 70  (6) 
15. 19/10  Almskår Kalv hunn 30   
16. 26/10  Skar  Kalv hunn  33   
17. 26/10  Skar Kalv hunn 30   
18. 27/10  Skar  Kalv Hann  33  
19. 27/10 Skar Ung kolle            1 1/2  år 48  
20. 27/10 Skar Kalv Hann 31  
21. 27/10 Skar Ung kolle            1 1/2  år 52  
22. 27/10 Almskår Voksen Bukk    +2 1/år 110 (10)
23. 23/11 Skar Kalv Hann 27  
24. 23/11 Skar Voksen kolle      +2 1/2 år 57  
25. 24/11 Skar Voksen kolle      +2 1/2 år 56  
26. 2/12 Skar  Kalv hunn 38   
Felt ELG
1. 13/10 Havdal Voksen okse 3,5 år 167 (6)
           
           
           

Registrering og Rapportering

Før "Sett og Skutt" (settogskutt.no) for hver jaktdag.
Rapporter felling med SMS til : MOB 911 10 330. 

Ingen prøvetaking for CWD i Tingvoll 2018.
Valdet har noen prøvesett hvis det ønskes tatt prøve av enkelte dyr.