Jakta så langt 2019:

Vald: Hjort: Elg:
Torsknuken 40  1
Høgheia 103 1
Skar 24 1
MTH 190 1
Storvatnet 61 0
Melsåsen 85 0
Aspøya 48 1
Øvre Torjul 4 0
Nastad 0

0

Nordre Straumsnes 82 0
SUM:

637

5Detaljert 2009-17

2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009

719
579
592
590
539
482
422
519
576
560

7
4
7
13
12
9
11
19
13
26

100_3727.jpg

Torsknuken Storviltvald

Jakt 2019 -Torsknuken

Hjort-jakt 2019
 
Rapporter felt hjort og elg på SMS til 90 18 20 16.

(dato, jaktfelt, kjønn og alder, vekt)

 
Nr   Dato Jaktfelt Kjønn Alder Vekt  

Merknad

Skutt jaktfelt

  4/9   Sandneset  Hun  1,5 44      Sæterlia
  6/9  Hafstad  han  1,5 50       
 3    10.09  Myra  han  2,5 65       
 4    12.09  Nergarden Hafstad  hun  kalv 18       
 5   15.09   Åsprong Nistua  hun  2,5 57       
 6   15.09   Åsprong Nistua  han  kalv 27       
 7    21.09  Utistua Hanem   hun  2,5 64       
   22.09  Bergslia   han  1,5 52       
 9    22.09  Bergslia  hun  1,5 46       
 10    26.09  Hafstad  hun  1,5 45       
11    27.09   Bergslia  hun  2,5 64       
12    27.09   Hafstad  hun  1,5 48       Bergslia
 13    28.09  Bergslia  han  2,5 89     7 spiring   
 14    28.09  Utistua Hanem  hun  1,5 46       
 15   04.10   Innistua Hanem  hun  1,5 51       
 16   06.10   Vollan  hun  1,5 44       
 17   07.10   Sandneset  hun  2,5 66       Sæterlia
 18    08.10  Utistua Hanem   han  kalv  24       
 19    08.10  Utistua Hanem   han  2,5 97     11 spiring  
20   09.10 Sæterlia han 2,5 113   11 spiring   
 21   12.10   Sandneset   han  kalv 28       
 22   13.10   Innistua Hanem  hun  2,5 58       
 23    13.10 Nergarden Hafstad  han  kalv  28       Innistua Hanem
 24    13.10 Innistua Hanem  han  2,5 66       
 25    15.10  Innistua Hanem  han  1,5 65       
 26    15.10  Sandneset  han  kalv 26,5       
 27    16.10  Enga  han  1,5 42       
 28   17.10   Åsprong Nistua  han  2,5 95     11 spiring  
 29   21.10   Utistua Hanem  han  kalv 27       
30    2.11   Utistua Hanem   hun  2,5 64       
 31   2.11   Utistua Hanem   hun  1,5 44       
 32    13.11  Sandneset  han  1,5 52       
 33   07.12   Sandneset  han  2,5 67     10 spiring  
 34   11.12   Sæterlia  hun  1,5 37,5       Norheim
35    13.12   Bergslia  hun  2,5 54       Utistua Hanem 
 36   13.12   Utistua Hanem   hun  kalv 33       
37    13.12   Utistua Hanem   hun  kalv 28       Bergslia
 38    22.12  Bergslia  hun  kalv 30       
 39   07.13   Oppistua Åsprong  hun  1,5 37       
40   11.12 Oppistua Åsprong han 2,5 90      
                   
                   
                   
                   
                   

 

Elg 2019
Nr Dato Jaktfelt Kjønn Alder Vekt   Merknad Skutt Jaktfelt
 1  01.11  Hafstad  hun  kalv 50       
                 

Jakt, samarbeidsavtaler og økonomisk del.

Særllige bestemmelser for Torsknuken Storviltvald. Tillegg til driftsplana.

Jakt samarbeidsavtaler og økonomiskdel

Jakt 2018 -Torsknuken

Hjort-jakt 2018
 
Rapporter felt hjort og elg på SMS til 90 18 20 16.

(dato, jaktfelt, kjønn og alder, vekt)

 
Nr   Dato Jaktfelt Kjønn Alder Vekt  

Merknad

  13/9   Innistua Hanem  Hun  Kalv 22kg     
2   15/9 Bergslia Han Kalv 24kg    
 3   16.09   Innistua Hanem  han  1,5 50     
 4    17.09  Innistua Hanem  hun  1,5 45     
 5    18.09  Utistua Hanem  hun  1,5 45     
 6    20.09  Enga  han  1,5 60     
 7    20.09  Innistua Hanem  hun  1,5 41     
 8    21.09  Innistua Hanem  han  2,5 90     
 9    22.09  Nistua Åsprong  han  2,5 83     
 10    22.09  Nistua Åsprong  han  kalv 26     
11     24.09  Utistua Hanem   hun  kalv 15     skrapdyr, ny kalv tildelt.
 12   26.09   Bergslia  hun  2,5 68     
 13    26.09  Bergslia  hun  2,5 52     trekkes som 1,5årsdyr på kvote 
 14    27.09  Bergslia   hun  2,5 60     
 15    27.09  Bergslia  han   kalv 30     
 16    13.10  Utistua Hanem   han  2,5 120     
 17    19.10  Utistua Hanem   han  1,5 57     
 18    10.10  Oppistua Åsprong  han  2,5 90     
 19   21.10   Nistua Åsprong  hun  kalv 23     
 20    22.10  Hafstad  han  1,5 47     
 21    25.10  Sæterlia  hun  2,5 59     
 22   26.10   Hafstad  hun  1,5 43     
 23   26.10   Sæterlia  hun  kalv 26     
 24    27.10  Sandneset  han  kalv 28     
 25    27.10  Sandneset  han  kalv 29     
 26    27.10  Sandneset  han  kalv 30     
 27    27.10  Innistua Hanem  hun  2,5 65     
 28    25.10  Negarden Hafstad  hun  2,5 59     
 29    28.10  Negarden Hafstad    kalv 19     
 30    29.10  Utistua Hanem   han  kalv 26     
 31    30.10  Bergslia  han  2,5 100     
 32    30.10  Utistua hanem  hun  2,5 61     
 33    04.11  Nistua Åsprong   han  kalv 23     
 34    08.11  Sandneset  hun  1,5 42     
 35    17.11  Utistua Hanem   han  kalv 31     
 36    17.11  Sæterlia  hun  2,5 51     trekkes som ungdyr på kvoten.
 37    23.11  Nistua Åsprong  hun  1,5 34     
38     04.12  Hafstad    kalv 19     
 39   13.12   Utistua Hanem   hun  1,5      
 40   18.12   Oppistua Åsprong   hun  kalv 27,5     
 41    20.12  Nistua Åsprong   hun  2,5 50     
42     21.12  Utistua Hanem   hun  2,5 55     
43     21.12  Oppistua Åsprong   hun  2,5      
44    21.12   Oppistua Åsprong   han  kalv      
 45    22.12  Utistua Hanem   hun  kalv 28     
 46    22.12  Oppistua Åsprong   hun  kalv      
47     22.12  Oppistua Åsprong   hun  2,5      
 48    23.12  Sandneset  hun  2,5 57     
 49    23.12  Sandneset   han  2,5 62     
50   23.12 Sandneset  han kalv 33    
                 
                 

 

Elg 2018
Nr Dato Jaktfelt Kjønn Alder Vekt   Merknad
               
               
               
               
               

Fellingsavgift / elgoppgjør 2017

Beregning av fellingsavgift for hjort/elg og elgoppgjør 2017.

Tall i siste kolonne i "Beregningsgrunnlag" viser hva den enkelte grunneier må betale inn på valdets bankkonto / får utbetalt fra valdest konto.

Her finner du beregningsgunnlaget: Beregningsgrunnlag

  • Tall med svart skrift betyr at du skal betale inn beløpet til konto 4050.49.47396.
  • Tall med rød skrift betyr at du får overført beløpet til din konto.

 

Jens J. Turøy

Jakt 2017 -Torsknuken

Hjort-jakt 2017
 
Rapporter felt hjort og elg på SMS til 90 18 20 16.

(dato, jaktfelt, kjønn og alder, vekt)

 
Nr   Dato Jaktfelt Kjønn Alder Vekt  

Merknad

1   02.09 Innistua Hanem Ho 1,5 40    
  05.09   Sæterlia  ho  2, 5 67     
  05.09   Sæterlia  han  kalv 22     
   05.09  Hafstad  hun  1, 5 44     
 5    05.09  Hafstad  hun  2, 5 60     
 6   05.09   Hafstad  han  kalv 27     
 7   05.09   Hafstad  han  2, 5 54     skrap, trekkes som pinnbukk
8   05.09 Hafstad han 2, 5 59    skrap, trekkes som pinnbukk 
 9   06.09  Sandneset  han  1, 5 47     
10    06.09   Sandneset  hun  2, 5 63     
11     08.09  Bergsli  hun  kalv 27     
12    14.09   Oppistua Åsprong  hun  2, 5 63     
13    21.09   Sandneset  hun  1, 5 45     
14     08.10  Innistua Hanem  han  1, 5 54     
15     08.10  Enga  hun  2, 5 48     Trekkes som ungkolle
 16    12.10  Nestuå Åsprong  han  2, 5 64     
17     12.10  Utistua Hanem  hun  2, 5 62     
18    13.10   Nestuå Åsprong  hun  kalv 30     
19    13.10   Oppistua Åsprong  hun  2, 5 69     
 20   16.10   Utistua Hanem  hun  2, 5 50     Trekkes som ungkolle
21    18.10   Utistua Hanem  hun  1, 5 51     
22    22.10   Bergslia  hun  2, 5 52     trekkes som ungkolle
23    27.10   Sandneset  han  kalv 35     
 24    27.10  Nestuå Åsprong  hun  2, 5 64     
 25    28.10  Myra  han  2, 5 84     
26   29.10 Innistua Hanem hun 2,5 63    
27   29.10 Innistua Hanem   Kalv 32    
28   29.10 Utistua Hanem   Kalv 26    
29    03.11   Innistua Hanem  han  2, 5 87     
30    03.11  Myra  han  kalv 38     
 31   11.11   Sandneset  hun  1, 5 44     
32    11.11   Sæterlia  han  1, 5 55     
33     22.11  Utistua Hanem  hun  kalv 35     
 34    9.11  Bergslia  hun  2, 5 53     
35     10.11  Bergslia  hun  kalv 31     
 36   3.12   Sandneset  han  kalv 30     
37    3.12   Utistua Hanem  hun  kalv 31     
38    3.12   Utistua Hanem  hun  2, 5 63     
 39    9.12  Utistua Hanem  han  1,5 50     
40     11.12  oppistua Åsprong  han  2,5 98     
 41    3.12  Bergslia  hun  2,5 54    
 42    5.12  Bergslia  han  kalv 24     
 43    12.12  Utistua Hanem  han  2,5 81     
 44   22.12   Innistua Hanem  hun  1,5 42     
45     15.12  Negarden Hafstad    kalv 18     
 46    16.12  Bergslia  hun  kalv 21     
 47    23.12  Sandneset  han  kalv 30     
                 
                 
                 

 

Elg 2017
Nr Dato Jaktfelt Kjønn Alder Vekt   Merknad
 23.10  Hafstad  han  1, 5 99