Jakta så langt 2020:

Vald: Hjort: Elg:
Torsknuken 15 0
Høgheia 25 0
Skar 10 0
MTH 85 0
Storvatnet 21 0
Melsåsen 0 0
Aspøya 0 0
Øvre Torjul 0 0
Nastad 0

0

Nordre Straumsnes 0 0
SUM: 156 0Detaljert 2009-17

2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009

637
719
579
592
590
539
482
422
519
576
560

5
7
4
7
13
12
9
11
19
13
26

torsknuken_01.jpg

Torsknuken Storviltvald

Jakt 2020 -Torsknuken

Hjort-jakt 2020
 
Rapporter felt hjort og elg på SMS til 90 18 20 16.

(dato, jaktfelt, kjønn og alder, vekt)

 
Nr   Dato Jaktfelt Kjønn Alder Vekt  

Merknad

Skutt jaktfelt

 1    1.09  Innistua Hanem  Han  1,5 42     Skrapdyr, går som kalv  Innistua Hanem
 2   6.09  Sandneset  han  kalv 25       
 3    6.09  Hafstad  hun  1,5 48       
 4   7.09   Innistua Hanem  han  1,5 47     Skrap går som kalv  
 5   10.09   Innistua Hanem  hun  2,5 58       
 6    12.09  Utistua Hanem   han  1,5 50       
 7   19.09   Innistua Hanem   hun  kalv 25       
 8   19.09   Bergslia  hun  1,5 55       
 9    23.09  Hafstad  hun  kalv 27       
10    23.09   Oppistua Åsprong   hun  1,5 37       
11    23.09   Oppistua Åsprong   han  kalv 27       
 12   25.09   Innistua Hanem   han  2,5 115     9 Spiring  
 13   26.09   Utistua Hanem   han  kalv 25       
 14   26.09   Bergslia  hun  kalv 29       
 15   30.09   Myra  hun  2,5 70       
                   
                   

 

Elg 2020
Nr Dato Jaktfelt Kjønn Alder Vekt   Merknad Skutt Jaktfelt
                 
                 
                 

Jakt 2019 -Torsknuken

Hjort-jakt 2019
 
Rapporter felt hjort og elg på SMS til 90 18 20 16.

(dato, jaktfelt, kjønn og alder, vekt)

 
Nr   Dato Jaktfelt Kjønn Alder Vekt  

Merknad

Skutt jaktfelt

  4/9   Sandneset  Hun  1,5 44      Sæterlia
  6/9  Hafstad  han  1,5 50       
 3    10.09  Myra  han  2,5 65       
 4    12.09  Nergarden Hafstad  hun  kalv 18       
 5   15.09   Åsprong Nistua  hun  2,5 57       
 6   15.09   Åsprong Nistua  han  kalv 27       
 7    21.09  Utistua Hanem   hun  2,5 64       
   22.09  Bergslia   han  1,5 52       
 9    22.09  Bergslia  hun  1,5 46       
 10    26.09  Hafstad  hun  1,5 45       
11    27.09   Bergslia  hun  2,5 64       
12    27.09   Hafstad  hun  1,5 48       Bergslia
 13    28.09  Bergslia  han  2,5 89     7 spiring   
 14    28.09  Utistua Hanem  hun  1,5 46       
 15   04.10   Innistua Hanem  hun  1,5 51       
 16   06.10   Vollan  hun  1,5 44       
 17   07.10   Sandneset  hun  2,5 66       Sæterlia
 18    08.10  Utistua Hanem   han  kalv  24       
 19    08.10  Utistua Hanem   han  2,5 97     11 spiring  
20   09.10 Sæterlia han 2,5 113   11 spiring   
 21   12.10   Sandneset   han  kalv 28       
 22   13.10   Innistua Hanem  hun  2,5 58       
 23    13.10 Nergarden Hafstad  han  kalv  28       Innistua Hanem
 24    13.10 Innistua Hanem  han  2,5 66       
 25    15.10  Innistua Hanem  han  1,5 65       
 26    15.10  Sandneset  han  kalv 26,5       
 27    16.10  Enga  han  1,5 42       
 28   17.10   Åsprong Nistua  han  2,5 95     11 spiring  
 29   21.10   Utistua Hanem  han  kalv 27       
30    2.11   Utistua Hanem   hun  2,5 64       
 31   2.11   Utistua Hanem   hun  1,5 44       
 32    13.11  Sandneset  han  1,5 52       
 33   07.12   Sandneset  han  2,5 67     10 spiring  
 34   11.12   Sæterlia  hun  1,5 37,5       Norheim
35    13.12   Bergslia  hun  2,5 54       Utistua Hanem 
 36   13.12   Utistua Hanem   hun  kalv 33       
37    13.12   Utistua Hanem   hun  kalv 28       Bergslia
 38    22.12  Bergslia  hun  kalv 30       
 39   07.13   Oppistua Åsprong  hun  1,5 37       
40   11.12 Oppistua Åsprong han 2,5 90      
                   
                   
                   
                   
                   

 

Elg 2019
Nr Dato Jaktfelt Kjønn Alder Vekt   Merknad Skutt Jaktfelt
 1  01.11  Hafstad  hun  kalv 50       
                 

Jakt, samarbeidsavtaler og økonomisk del.

Særllige bestemmelser for Torsknuken Storviltvald. Tillegg til driftsplana.

Jakt samarbeidsavtaler og økonomiskdel

Jakt 2018 -Torsknuken

Hjort-jakt 2018
 
Rapporter felt hjort og elg på SMS til 90 18 20 16.

(dato, jaktfelt, kjønn og alder, vekt)

 
Nr   Dato Jaktfelt Kjønn Alder Vekt  

Merknad

  13/9   Innistua Hanem  Hun  Kalv 22kg     
2   15/9 Bergslia Han Kalv 24kg    
 3   16.09   Innistua Hanem  han  1,5 50     
 4    17.09  Innistua Hanem  hun  1,5 45     
 5    18.09  Utistua Hanem  hun  1,5 45     
 6    20.09  Enga  han  1,5 60     
 7    20.09  Innistua Hanem  hun  1,5 41     
 8    21.09  Innistua Hanem  han  2,5 90     
 9    22.09  Nistua Åsprong  han  2,5 83     
 10    22.09  Nistua Åsprong  han  kalv 26     
11     24.09  Utistua Hanem   hun  kalv 15     skrapdyr, ny kalv tildelt.
 12   26.09   Bergslia  hun  2,5 68     
 13    26.09  Bergslia  hun  2,5 52     trekkes som 1,5årsdyr på kvote 
 14    27.09  Bergslia   hun  2,5 60     
 15    27.09  Bergslia  han   kalv 30     
 16    13.10  Utistua Hanem   han  2,5 120     
 17    19.10  Utistua Hanem   han  1,5 57     
 18    10.10  Oppistua Åsprong  han  2,5 90     
 19   21.10   Nistua Åsprong  hun  kalv 23     
 20    22.10  Hafstad  han  1,5 47     
 21    25.10  Sæterlia  hun  2,5 59     
 22   26.10   Hafstad  hun  1,5 43     
 23   26.10   Sæterlia  hun  kalv 26     
 24    27.10  Sandneset  han  kalv 28     
 25    27.10  Sandneset  han  kalv 29     
 26    27.10  Sandneset  han  kalv 30     
 27    27.10  Innistua Hanem  hun  2,5 65     
 28    25.10  Negarden Hafstad  hun  2,5 59     
 29    28.10  Negarden Hafstad    kalv 19     
 30    29.10  Utistua Hanem   han  kalv 26     
 31    30.10  Bergslia  han  2,5 100     
 32    30.10  Utistua hanem  hun  2,5 61     
 33    04.11  Nistua Åsprong   han  kalv 23     
 34    08.11  Sandneset  hun  1,5 42     
 35    17.11  Utistua Hanem   han  kalv 31     
 36    17.11  Sæterlia  hun  2,5 51     trekkes som ungdyr på kvoten.
 37    23.11  Nistua Åsprong  hun  1,5 34     
38     04.12  Hafstad    kalv 19     
 39   13.12   Utistua Hanem   hun  1,5      
 40   18.12   Oppistua Åsprong   hun  kalv 27,5     
 41    20.12  Nistua Åsprong   hun  2,5 50     
42     21.12  Utistua Hanem   hun  2,5 55     
43     21.12  Oppistua Åsprong   hun  2,5      
44    21.12   Oppistua Åsprong   han  kalv      
 45    22.12  Utistua Hanem   hun  kalv 28     
 46    22.12  Oppistua Åsprong   hun  kalv      
47     22.12  Oppistua Åsprong   hun  2,5      
 48    23.12  Sandneset  hun  2,5 57     
 49    23.12  Sandneset   han  2,5 62     
50   23.12 Sandneset  han kalv 33    
                 
                 

 

Elg 2018
Nr Dato Jaktfelt Kjønn Alder Vekt   Merknad
               
               
               
               
               

Fellingsavgift / elgoppgjør 2017

Beregning av fellingsavgift for hjort/elg og elgoppgjør 2017.

Tall i siste kolonne i "Beregningsgrunnlag" viser hva den enkelte grunneier må betale inn på valdets bankkonto / får utbetalt fra valdest konto.

Her finner du beregningsgunnlaget: Beregningsgrunnlag

  • Tall med svart skrift betyr at du skal betale inn beløpet til konto 4050.49.47396.
  • Tall med rød skrift betyr at du får overført beløpet til din konto.

 

Jens J. Turøy