Jakta så langt 2021:

Vald: Hjort: Elg:
Torsknuken 26 0
Høgheia 46 2
Skar 7 0
MTH 134 2
Storvatnet 36 0
Melsåsen 57 0
Aspøya 8 0
Øvre Torjul 0 0
Nastad 0 0
Nordre Straumsnes 38 0
SUM: 352 4Detaljert 2009-17

2020
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009

685
637
719
579
592
590
539
482
422
519
576
560

4
5
7
4
7
13
12
9
11
19
13
26

bilde_08-181.jpg

Statistikk

Sett hjort, jaktmateriale og jaktstatistikk fra Hjorteviltregisteret
Se eksempel på tabell HER

Statistikk fra SSB
Her kan du lage tabeller/kart over felte hjort på fylkes- og kommunenivå

 

Data fra Tingvoll

Individnivå

Valdnivå

Kommunenivå