Jakta så langt 2020:

Vald: Hjort: Elg:
Torsknuken 42 0
Høgheia 81 1
Skar 19 0
MTH 157 2
Storvatnet 48 0
Melsåsen 77 0
Aspøya 30 0
Øvre Torjul 0 0
Nastad 0 0
Nordre Straumsnes 58 0
SUM: 512 3Detaljert 2009-17

2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009

637
719
579
592
590
539
482
422
519
576
560

5
7
4
7
13
12
9
11
19
13
26

torsknuken_02.jpg

Statistikk

Sett hjort, jaktmateriale og jaktstatistikk fra Hjorteviltregisteret
Se eksempel på tabell HER

Statistikk fra SSB
Her kan du lage tabeller/kart over felte hjort på fylkes- og kommunenivå

 

Data fra Tingvoll

Individnivå

Valdnivå

Kommunenivå