Jakta så langt 2020:

Vald: Hjort: Elg:
Torsknuken 55 0
Høgheia 110 1
Skar 28 0
MTH 195 2
Storvatnet 61 0
Melsåsen 84 1
Aspøya 49 0
Øvre Torjul 5 0
Nastad 3 0
Nordre Straumsnes 95 0
SUM: 685 4Detaljert 2009-17

2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009

637
719
579
592
590
539
482
422
519
576
560

5
7
4
7
13
12
9
11
19
13
26

100_3727.jpg

Statistikk

Sett hjort, jaktmateriale og jaktstatistikk fra Hjorteviltregisteret
Se eksempel på tabell HER

Statistikk fra SSB
Her kan du lage tabeller/kart over felte hjort på fylkes- og kommunenivå

 

Data fra Tingvoll

Individnivå

Valdnivå

Kommunenivå