Jakta så langt 2019:

Vald: Hjort: Elg:
Torsknuken 40  1
Høgheia 103 1
Skar 24 1
MTH 190 1
Storvatnet 61 0
Melsåsen 85 0
Aspøya 48 1
Øvre Torjul 4 0
Nastad 0

0

Nordre Straumsnes 82 0
SUM:

637

5Detaljert 2009-17

2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009

719
579
592
590
539
482
422
519
576
560

7
4
7
13
12
9
11
19
13
26

gps_kolle_hvit_76_121031.jpg

Statistikk

Sett hjort, jaktmateriale og jaktstatistikk fra Hjorteviltregisteret
Se eksempel på tabell HER

Statistikk fra SSB
Her kan du lage tabeller/kart over felte hjort på fylkes- og kommunenivå

 

Data fra Tingvoll

Individnivå

Valdnivå

Kommunenivå