Jakta så langt 2021:

Vald: Hjort: Elg:
Torsknuken 26 0
Høgheia 46 2
Skar 7 0
MTH 134 2
Storvatnet 36 0
Melsåsen 57 0
Aspøya 8 0
Øvre Torjul 0 0
Nastad 0 0
Nordre Straumsnes 38 0
SUM: 352 4Detaljert 2009-17

2020
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009

685
637
719
579
592
590
539
482
422
519
576
560

4
5
7
4
7
13
12
9
11
19
13
26

torsknuken_02.jpg

Statistikk Kommunenivå

Felt hjort 1950-2013 (pdf)

Felt hjort 1993-2013, fordelt på område (pdf)

Gjennomsnittlig slaktevekt hjort 1996-2012 (pdf)

 

Felt rådyr 1960-2013 (pdf)

 

Felt elg 1986-2013 (pdf)