Jakta så langt 2020:

Vald: Hjort: Elg:
Torsknuken 55 0
Høgheia 110 1
Skar 28 0
MTH 195 2
Storvatnet 61 0
Melsåsen 84 1
Aspøya 49 0
Øvre Torjul 5 0
Nastad 3 0
Nordre Straumsnes 95 0
SUM: 685 4Detaljert 2009-17

2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009

637
719
579
592
590
539
482
422
519
576
560

5
7
4
7
13
12
9
11
19
13
26

tingvoll_58_skutt_web.jpg

Statistikk Kommunenivå

Felt hjort 1950-2013 (pdf)

Felt hjort 1993-2013, fordelt på område (pdf)

Gjennomsnittlig slaktevekt hjort 1996-2012 (pdf)

 

Felt rådyr 1960-2013 (pdf)

 

Felt elg 1986-2013 (pdf)