Jakta så langt 2021:

Vald: Hjort: Elg:
Torsknuken 51 0
Høgheia 95 3
Skar 29 0
MTH 206 3
Storvatnet 71 0
Melsåsen 85 0
Aspøya 63 0
Øvre Torjul 5 0
Nastad 2 0
Nordre Straumsnes 87 0
SUM: 694 6Detaljert 2009-17

2020
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009

685
637
719
579
592
590
539
482
422
519
576
560

4
5
7
4
7
13
12
9
11
19
13
26

tingvoll_58_skutt_web.jpg

Jakta så langt 2018:

Vald: Hjort: Elg:
Torsknuken 50 0
Høgheia 111 3
Skar 26 1
MTH 213 3
Storvatnet 80 0
Melsåsen 89 0
Aspøya 54 0
Øvre Torjul 4 0
Nastad 2

0

Nordre Straumsnes 90 0
SUM:

719

7Detaljert 2009-17

2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009

579
592
590
539
482
422
519
576
560

4
7
13
12
9
11
19
13
26

Jaktfelt Høgheia-Vetten

 

Jaktfelt hjort og rådyr:

Feltnr

Areal (daa)

Feltnavn:

Kontaktperson:

10

9308

Røttingsnesstranda

Håvard Murtnes

11

1788

Gjøviklia

Ronald Gjøvikli

12

2659

Gjøvik-Meisingset

Olav Gjøvik

13

3803

Nistua-Oppistua

Bjørn Gjøvikli

14

7292

Venås

Frank Martinsen

15

4158

Stølan

Tore Meisingset

16

2049

Stølshaugen

Bjørn Stølan

17

7410

Ormsetstranda

Martha Ebbesvik

19

2207

Honnhammer

Dankert Tøssebro

20

5068

Gjørsvika

Gustav Gjørsvik

21

11790

Rottås-Stomsvik

Trygve Rotås

Alle

57532

   

 

Jaktfelt elg:

Felt nr

Areal

Navn:

Kontaktperson:

1

14685

Ormsethstranda-Gjørsvika

Gustav Gjørsvik

2

11790

Rottås-Stomsvik

Trygve Rotås

3

15463

Venås

Magnus Venås

4

15594

Røttingsnesstranda

Bjørn Gjøvikli

Alle

57532

Sum