Jakta så langt 2022:

Vald: Hjort: Elg:
Torsknuken 45 2
Høgheia 82 1
Skar

18

0
MTH 194 2
Storvatnet 57 0
Melsåsen 69 0
Aspøya 66 0
Øvre Torjul 5 0
Nastad 0 0
Nordre Straumsnes 54 0
SUM:

590

5Detaljert 2009-17

2022
2021
2020
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009

590
694
685
637
719
579
592
590
539
482
422
519
576
560

5
6
4
5
7
4
7
13
12
9
11
19
13
26

bilde_08-187.jpg

Jaktfelt Høgheia-Vetten

 

Jaktfelt hjort og rådyr:

Feltnr

Areal (daa)

Feltnavn:

Kontaktperson:

10

9308

Røttingsnesstranda

Håvard Murtnes

11

1788

Gjøviklia

Ronald Gjøvikli

12

2659

Gjøvik-Meisingset

Olav Gjøvik

13

3803

Nistua-Oppistua

Bjørn Gjøvikli

14

7292

Venås

Frank Martinsen

15

4158

Stølan

Tore Meisingset

16

2049

Stølshaugen

Bjørn Stølan

17

7410

Ormsetstranda

Martha Ebbesvik

19

2207

Honnhammer

Dankert Tøssebro

20

5068

Gjørsvika

Gustav Gjørsvik

21

11790

Rottås-Stomsvik

Trygve Rotås

Alle

57532

   

 

Jaktfelt elg:

Felt nr

Areal

Navn:

Kontaktperson:

1

14685

Ormsethstranda-Gjørsvika

Gustav Gjørsvik

2

11790

Rottås-Stomsvik

Trygve Rotås

3

15463

Venås

Magnus Venås

4

15594

Røttingsnesstranda

Bjørn Gjøvikli

Alle

57532

Sum