Jakta så langt 2021:

Vald: Hjort: Elg:
Torsknuken 26 0
Høgheia 46 2
Skar 7 0
MTH 134 2
Storvatnet 36 0
Melsåsen 57 0
Aspøya 8 0
Øvre Torjul 0 0
Nastad 0 0
Nordre Straumsnes 38 0
SUM: 352 4Detaljert 2009-17

2020
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009

685
637
719
579
592
590
539
482
422
519
576
560

4
5
7
4
7
13
12
9
11
19
13
26

elg_frank_torleif_mathisen.jpg

Tingvoll Hjorteviltråd

Tingvoll Hjorteviltråd (THR) er et samarbeidsorgan for hjorteviltvalda i Tingvoll. Stiftelsesmøte fant sted 7. mai 2013. Medlemmer er de åtte storviltvalda i kommunen og det er valda som representerer rettighetshaverne i organet. En av de viktigste funksjonene for Tingvoll Hjortviltråd er som bestandsplanområde for elg for valda i Tingvoll. Medlemskapet i Tingvoll Hjorteviltråd forutsetter at valdet har et areal på minimum 8000 daa som utløser rett til bestandsplan for hjort.

Fra 2015 har også THR fått i oppgave å utarbeide felles bestandsplan for hjort og rådyr for de valda som ønsker det. Seks av valda ble med fra 2015 og inngår i det som fikk navnet Tingvollhalvøya Bestandsplanområde.

   Bestandsplan 2018-20 - Tingvollhalvøya Bestandsplanområde

   Bestandsplan elg 2017-20

   Bestandsplan 2015-17 - Tingvollhalvøya Bestandsplanområde

   Vedtekter

   Innkalling Årsmøte 2014

   Årsmelding 2013

   Bestandsplan elg 2014-16

   Bestandsplan elg 2013