Jakta så langt 2021:

Vald: Hjort: Elg:
Torsknuken 51 0
Høgheia 95 3
Skar 29 0
MTH 206 3
Storvatnet 71 0
Melsåsen 85 0
Aspøya 63 0
Øvre Torjul 5 0
Nastad 2 0
Nordre Straumsnes 87 0
SUM: 694 6Detaljert 2009-17

2020
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009

685
637
719
579
592
590
539
482
422
519
576
560

4
5
7
4
7
13
12
9
11
19
13
26

elg_vaagbo_jbf_web.jpg

Jakta så langt 2018:

Vald: Hjort: Elg:
Torsknuken 50 0
Høgheia 111 3
Skar 26 1
MTH 213 3
Storvatnet 80 0
Melsåsen 89 0
Aspøya 54 0
Øvre Torjul 4 0
Nastad 2

0

Nordre Straumsnes 90 0
SUM:

719

7Detaljert 2009-17

2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009

579
592
590
539
482
422
519
576
560

4
7
13
12
9
11
19
13
26

Tingvoll Hjorteviltråd

Tingvoll Hjorteviltråd (THR) er et samarbeidsorgan for hjorteviltvalda i Tingvoll. Stiftelsesmøte fant sted 7. mai 2013. Medlemmer er de åtte storviltvalda i kommunen og det er valda som representerer rettighetshaverne i organet. En av de viktigste funksjonene for Tingvoll Hjortviltråd er som bestandsplanområde for elg for valda i Tingvoll. Medlemskapet i Tingvoll Hjorteviltråd forutsetter at valdet har et areal på minimum 8000 daa som utløser rett til bestandsplan for hjort.

Fra 2015 har også THR fått i oppgave å utarbeide felles bestandsplan for hjort og rådyr for de valda som ønsker det. Seks av valda ble med fra 2015 og inngår i det som fikk navnet Tingvollhalvøya Bestandsplanområde.

   Bestandsplan 2018-20 - Tingvollhalvøya Bestandsplanområde

   Bestandsplan elg 2017-20

   Bestandsplan 2015-17 - Tingvollhalvøya Bestandsplanområde

   Vedtekter

   Innkalling Årsmøte 2014

   Årsmelding 2013

   Bestandsplan elg 2014-16

   Bestandsplan elg 2013