Jakta så langt 2019:

Vald: Hjort: Elg:
Torsknuken 40  1
Høgheia 103 1
Skar 24 1
MTH 190 1
Storvatnet 61 0
Melsåsen 85 0
Aspøya 48 1
Øvre Torjul 4 0
Nastad 0

0

Nordre Straumsnes 82 0
SUM:

637

5Detaljert 2009-17

2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009

719
579
592
590
539
482
422
519
576
560

7
4
7
13
12
9
11
19
13
26

10092011438.jpg

Tingvoll Hjorteviltråd

Tingvoll Hjorteviltråd (THR) er et samarbeidsorgan for hjorteviltvalda i Tingvoll. Stiftelsesmøte fant sted 7. mai 2013. Medlemmer er de åtte storviltvalda i kommunen og det er valda som representerer rettighetshaverne i organet. En av de viktigste funksjonene for Tingvoll Hjortviltråd er som bestandsplanområde for elg for valda i Tingvoll. Medlemskapet i Tingvoll Hjorteviltråd forutsetter at valdet har et areal på minimum 8000 daa som utløser rett til bestandsplan for hjort.

Fra 2015 har også THR fått i oppgave å utarbeide felles bestandsplan for hjort og rådyr for de valda som ønsker det. Seks av valda ble med fra 2015 og inngår i det som fikk navnet Tingvollhalvøya Bestandsplanområde.

   Bestandsplan 2018-20 - Tingvollhalvøya Bestandsplanområde

   Bestandsplan elg 2017-20

   Bestandsplan 2015-17 - Tingvollhalvøya Bestandsplanområde

   Vedtekter

   Innkalling Årsmøte 2014

   Årsmelding 2013

   Bestandsplan elg 2014-16

   Bestandsplan elg 2013