Jakta så langt 2021:

Vald: Hjort: Elg:
Torsknuken 51 0
Høgheia 95 3
Skar 29 0
MTH 206 3
Storvatnet 71 0
Melsåsen 85 0
Aspøya 63 0
Øvre Torjul 5 0
Nastad 2 0
Nordre Straumsnes 87 0
SUM: 694 6Detaljert 2009-17

2020
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009

685
637
719
579
592
590
539
482
422
519
576
560

4
5
7
4
7
13
12
9
11
19
13
26

bilde_08-187.jpg

Jakta så langt 2018:

Vald: Hjort: Elg:
Torsknuken 50 0
Høgheia 111 3
Skar 26 1
MTH 213 3
Storvatnet 80 0
Melsåsen 89 0
Aspøya 54 0
Øvre Torjul 4 0
Nastad 2

0

Nordre Straumsnes 90 0
SUM:

719

7Detaljert 2009-17

2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009

579
592
590
539
482
422
519
576
560

4
7
13
12
9
11
19
13
26

Arkiv

Brev til hjorteviltvalda i Tingvoll kommune

Hjorteviltvalda i kommunen blir oppfordret til å redusere stammen av hjort før vinteren 2014/-15, med bakgrunn i uttørking av blåbærlyngen sist vinter.

Se vedlagt brev fra Tingvoll kommune

Fjernet Oter

Viltnemnda rykket ut i forrige uke i forbindelse med påkjørsel av (mest sannsynlig) en oter ved Storvatnet mot Kvisvika. Dyret lå på veikanten etter påkjørselen omtrent ved bekkeutløpet 50-60 m etter avkjørselen mot Vasselen.

oter (foto) (bilde)

Kommunen minner om at trafikkdrepte dyr og andre funn tilhører viltfondet og man skal ha kommunens godkjenning før man kan ta vare på rovdyr og rovfugler. Kommunen ber om at den/de som tok hånd om oteren i området kontakter Tingvoll kommune på telefon 71532445 eller 92614733.

Påminnelse om levering av papirer fra jakta

PÅMINNELSE!!

1.       Alle jegere må huske på å levere raporter og SETT HJORT til sine respektive  jaktfeltansvarlige SNAREST!

2.      De feltansvarlige må levere all dokumentasjon som skal inn til Storvaldet/Hjorteviltområdet SNAREST.

3.      Storvaldet/hjorteviltområdet må levere rapporter, jegerdokumentasjon og kjever inn til kommunen i løpet av uke 2/3.  Fristen er egentlig 10 dager etter endt jakt!

 Tingvoll kommune

10. september nærmer seg og årets storviltjakt er rett rundt hjørnet!

Tingvoll kommune vil ønske alle rettighetshavere, storvald, jaktfelt og jegere lykke til med årets storviltjakt!

Kommunen vil minne om at alle jegere som utøver storviltjakt i Tingvoll skal ha avtale med godkjent ettersøkhund. Denne skal kunne fremvises ved kontroll, slik at det er lurt å ha en kopi liggende i jaktsekken sammen med annen nødvendig dokumentasjon (jegerprøve, våpenkort, ol.)!   

Skulle uhellet være ute og man får et ettersøk så skal kommunen varsles! Må man gå etter et påskutt hjortevilt mer enn 200-250 m er det å betrakte som et ettersøk. Ring 92614733. Vellykkede ettersøk skal også varsles, ikke bare når man har problemer med å finne dyret!

Som de siste årene oppfordrer vi de som feller hjortevilt til å melde fra om det er mye flått på dyra. Skjema og rapportering skjer på sida www.flattogflue.no. Det er viktig å få tilbakemeldinger for Veterinærinstituttet.

HUSK på rapporteringsfrister og før Sett Hjort og andre skjema etter endt jaktdag (det er fort gjort å glemme hvis man utsetter det :-)!

Lykke til!

Tingvoll kommune v/skogbrukssjef Lars Koksvik

Lisens Jervjakt

En oppfordring til alle jegere, spesielt indre deler av Tingvoll. Gå inn på Brønnøysundregisteret og registrere deg for Jervjakt.

Gå til denne linken og følg annvisningen.

Her er litt mere info fra Fylkesmannen og fra Rovviltportalen.

Lykke til!