Jakta så langt 2021:

Vald: Hjort: Elg:
Torsknuken 51 0
Høgheia 95 3
Skar 29 0
MTH 206 3
Storvatnet 71 0
Melsåsen 85 0
Aspøya 63 0
Øvre Torjul 5 0
Nastad 2 0
Nordre Straumsnes 87 0
SUM: 694 6Detaljert 2009-17

2020
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009

685
637
719
579
592
590
539
482
422
519
576
560

4
5
7
4
7
13
12
9
11
19
13
26

10092011438.jpg

Jakta så langt 2018:

Vald: Hjort: Elg:
Torsknuken 50 0
Høgheia 111 3
Skar 26 1
MTH 213 3
Storvatnet 80 0
Melsåsen 89 0
Aspøya 54 0
Øvre Torjul 4 0
Nastad 2

0

Nordre Straumsnes 90 0
SUM:

719

7Detaljert 2009-17

2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009

579
592
590
539
482
422
519
576
560

4
7
13
12
9
11
19
13
26

Merkeprosjekt

Felling av merka hjort

Info fra Merkeprosjektet Hjortmerk:

- Om du feller en merka hjort så husk å fylle ut skjema for Felt Merka hjort.
   Skjema finn du her: felt_merka_hjort_skjema.pdf

- Rapportér også observasjoner av merka hjort


Kontaktpersoner er Erling Meisingset (mobil 918 08 860) og Øystein Brekkum (mobil 908 64 422).

Info Merkeprosjekt

Tingvoll kommune var deltaker i  Hjortmerk. Det ble i prosjektperioden (2006-2010) merka totalt 83 dyr i Tingvoll. Av disse var det 7 bukker og 12 koller som vart merka med GPS halsband.

Les mer