Jakta så langt 2020:

Vald: Hjort: Elg:
Torsknuken 15 0
Høgheia 25 0
Skar 10 0
MTH 85 0
Storvatnet 21 0
Melsåsen 0 0
Aspøya 0 0
Øvre Torjul 0 0
Nastad 0

0

Nordre Straumsnes 0 0
SUM: 156 0Detaljert 2009-17

2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009

637
719
579
592
590
539
482
422
519
576
560

5
7
4
7
13
12
9
11
19
13
26

gps_kolle_hvit_76_121031.jpg

Merkeprosjekt

Felling av merka hjort

Info fra Merkeprosjektet Hjortmerk:

- Om du feller en merka hjort så husk å fylle ut skjema for Felt Merka hjort.
   Skjema finn du her: felt_merka_hjort_skjema.pdf

- Rapportér også observasjoner av merka hjort


Kontaktpersoner er Erling Meisingset (mobil 918 08 860) og Øystein Brekkum (mobil 908 64 422).

Info Merkeprosjekt

Tingvoll kommune var deltaker i  Hjortmerk. Det ble i prosjektperioden (2006-2010) merka totalt 83 dyr i Tingvoll. Av disse var det 7 bukker og 12 koller som vart merka med GPS halsband.

Les mer