Jakta så langt 2020:

Vald: Hjort: Elg:
Torsknuken 55 0
Høgheia 110 1
Skar 28 0
MTH 195 2
Storvatnet 61 0
Melsåsen 84 1
Aspøya 49 0
Øvre Torjul 5 0
Nastad 3 0
Nordre Straumsnes 95 0
SUM: 685 4Detaljert 2009-17

2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009

637
719
579
592
590
539
482
422
519
576
560

5
7
4
7
13
12
9
11
19
13
26

bilde_08-197.jpg

Midtre Tingvoll Hjorteviltområde

Jakta i MTH 2020

Infoskriv ekstra 28. oktober 2020

Tildeling hjort 2020
Infoskriv høsten 2020

Gjeldende jaktregler MTH
Gjeldende vedtekter MTH

Rapporter felt hjort og elg på SMS til 975 74 916
(dato, jaktfelt, kategori (kjønn og alder), vekt)

Felte hjort og elg i MTH finner du i tabellen under "Les mer..."

Les mer: Jakta i MTH 2020

Viktig info angående elgjakta

Styret i MTH har hatt møte nå i forkant av elgjakta, og bl.a. diskutert den uheldige episoden hvor en elg ble felt før jakttida for elg har begynt. Protokollført vedtak ble som følger:

Styret i MHT beholder opprinnelig elgkvote i 2020 på 1 elgokse og 3 ungdyr. Den skutte elgen trekkes dermed ikke fra kvoten, til tross for begrenset elgbestand. På grunn av den graverende feilskytingen som skjedde i Torjulvågen hjortejaktfelt, både ved at elgen ble felt før elgjakta startet og at fellingen foregikk i nabohjortejaktfeltet, trekker MTH Torjulvågen hjortejaktfelt sin rett til å felle ytterligere elg i 2020.

Årsmøte MTH 2020

Protokoll årsmøte 2020

Årsmøte MTH 2020

Det utsatte årsmøtet i MTH avholdes onsdag 27. mai 20.00 på Tingvoll Fjordhotell 

Innkalling

Årsmelding for 2019

Regnskapssammendrag for 2019

Valgkomitéens innstilling

Skjema for fullmakt til årsmøtet

Underskrevet protokoll fra årsmøte 2019

Jakta i MTH 2019

Infoskriv gjeldende fra 11. oktober 2019

Tildeling hjort 2019
Infoskriv høsten 2019
Gjeldende jaktregler MTH
Gjeldende vedtekter MTH

Rapporter felt hjort og elg på SMS til 975 74 916
(dato, jaktfelt, kategori (kjønn og alder), vekt)

Felte hjort og elg i MTH finner du i tabellen under "Les mer..."

Les mer: Jakta i MTH 2019

Årsmøte MTH 21/3-2019

Underskrevet protokoll årsmøte 2019

Årsmøte i MTH 2019 blir på Tingvoll Brygge og Fjordhotell torsdag 21. mars kl. 20:00

Innkalling

Årsmelding

Regnskapssammendrag for 2018

Skjema for fullmakt til årsmøtet