Jakta så langt 2021:

Vald: Hjort: Elg:
Torsknuken 51 0
Høgheia 95 3
Skar 29 0
MTH 206 3
Storvatnet 71 0
Melsåsen 85 0
Aspøya 63 0
Øvre Torjul 5 0
Nastad 2 0
Nordre Straumsnes 87 0
SUM: 694 6Detaljert 2009-17

2020
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009

685
637
719
579
592
590
539
482
422
519
576
560

4
5
7
4
7
13
12
9
11
19
13
26

bilde_08-181.jpg

Jakta så langt 2018:

Vald: Hjort: Elg:
Torsknuken 50 0
Høgheia 111 3
Skar 26 1
MTH 213 3
Storvatnet 80 0
Melsåsen 89 0
Aspøya 54 0
Øvre Torjul 4 0
Nastad 2

0

Nordre Straumsnes 90 0
SUM:

719

7Detaljert 2009-17

2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009

579
592
590
539
482
422
519
576
560

4
7
13
12
9
11
19
13
26

Midtre Tingvoll Hjorteviltområde

Gaupejakt 2022

Gaupejakt 2022

Styret i MTH har, basert på diskusjonen vi hadde i årsmøtet 2016, utarbeidet en gaupejaktavtale som skal brukes mellom MTH og det nye jaktlaget ved jakt på MTH sitt område. Her forsøker vi å ivareta prinsippene fra årsmøtet vedrørende jaktform, eiendommer med reservasjon mot gaupejakt, eierskap til byttet, rett til deltakelse for alle MTHs medlemmer osv.

Årets avtale

Spørsmål eller synspunkter som angår jakt i MTHs område kan rettes til Erik Gjul, tlf. 917 14 349.

Vennlig hilsen styret i MTH

Jakta i MTH 2021

Infoskriv ekstra 15. oktober 2021

Tildeling hjort 2021
Infoskriv høsten 2021

Gjeldende jaktregler MTH
Gjeldende vedtekter MTH

Rapporter felt hjort og elg på SMS til 975 74 916
(dato, jaktfelt, kategori (kjønn og alder), vekt)

Felte hjort og elg i MTH finner du i tabellen under "Les mer..."

Les mer: Jakta i MTH 2021

Årsmøte MTH 2021

Årsmøte MTH 2021

Årsmøteprotokoll fra 2021

Tirsdag 27. april 20.00 på Tingvoll Fjordhotell

Vi satser på at vi kan ha fysisk møte på Tingvoll Fjordhotell til oppsatt dato.
Alternativt kan det bli utsatt eller bli arrangert som nettmøte. Gjeldende korona-bestemmelser vil avgjøre.
Oppdatert informasjon om møtealternativ og eventuell nettmøteoppkobling vil legges ut her og varsles til jaktfeltledere på SMS.

Innkalling
- Sak 6. Godkjenning av endring i vedtektene
- Sak 7. Godkjenning av MTH målsettinger og kvoter som skal inn i bestandsplan hjort 2021-2023
- Sak 8. Godkjenning av forslag til overordnet målsetting for elgavskyting i bestandsplan for elg i Tingvoll hjorteviltråd

Årsmelding for 2020

Regnskapssammendrag for 2020

Valgkomitéens innstilling

Skjema for fullmakt til årsmøtet

Protokoll fra årsmøte 2020

Jakta i MTH 2020

Infoskriv ekstra 28. oktober 2020

Tildeling hjort 2020
Infoskriv høsten 2020

Gjeldende jaktregler MTH
Gjeldende vedtekter MTH

Rapporter felt hjort og elg på SMS til 975 74 916
(dato, jaktfelt, kategori (kjønn og alder), vekt)

Felte hjort og elg i MTH finner du i tabellen under "Les mer..."

Les mer: Jakta i MTH 2020