Jakta så langt 2019:

Vald: Hjort: Elg:
Torsknuken 40  1
Høgheia 103 1
Skar 24 1
MTH 190 1
Storvatnet 61 0
Melsåsen 85 0
Aspøya 48 1
Øvre Torjul 4 0
Nastad 0

0

Nordre Straumsnes 82 0
SUM:

637

5Detaljert 2009-17

2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009

719
579
592
590
539
482
422
519
576
560

7
4
7
13
12
9
11
19
13
26

10092011438.jpg

Midtre Tingvoll Hjorteviltområde

Jakta i MTH 2020

Tildeling hjort 2020
Infoskriv høsten 2020

Gjeldende jaktregler MTH
Gjeldende vedtekter MTH

Rapporter felt hjort og elg på SMS til 975 74 916
(dato, jaktfelt, kategori (kjønn og alder), vekt)

Felte hjort og elg i MTH finner du i tabellen under "Les mer..."

Les mer: Jakta i MTH 2020

Årsmøte MTH 2020

Protokoll årsmøte 2020

Årsmøte MTH 2020

Det utsatte årsmøtet i MTH avholdes onsdag 27. mai 20.00 på Tingvoll Fjordhotell 

Innkalling

Årsmelding for 2019

Regnskapssammendrag for 2019

Valgkomitéens innstilling

Skjema for fullmakt til årsmøtet

Underskrevet protokoll fra årsmøte 2019

Jakta i MTH 2019

Infoskriv gjeldende fra 11. oktober 2019

Tildeling hjort 2019
Infoskriv høsten 2019
Gjeldende jaktregler MTH
Gjeldende vedtekter MTH

Rapporter felt hjort og elg på SMS til 975 74 916
(dato, jaktfelt, kategori (kjønn og alder), vekt)

Felte hjort og elg i MTH finner du i tabellen under "Les mer..."

Les mer: Jakta i MTH 2019

Årsmøte MTH 21/3-2019

Underskrevet protokoll årsmøte 2019

Årsmøte i MTH 2019 blir på Tingvoll Brygge og Fjordhotell torsdag 21. mars kl. 20:00

Innkalling

Årsmelding

Regnskapssammendrag for 2018

Skjema for fullmakt til årsmøtet

Gaupejakt - Møte mandag 28. januar

Etablering av gaupejaktlag - Informasjonsmøte mandag 28. kl. 18:30

Det har gjennom Ove Meisingset kommet et initiativ til å danne et gaupejaktlag i Tingvoll med mulighet for jegere til å delta. Foreløpig informasjon sier at jakta vil bli kommunisert gjennom en lukket facebookgruppe. Styret i MTH har, basert på diskusjonen vi hadde i årsmøtet 2016, utarbeidet en gaupejaktavtale som skal brukes mellom MTH og det nye jaktlaget ved jakt på MTH sitt område. Her forsøker vi å ivareta prinsippene fra årsmøtet vedrørende jaktform, eiendommer med reservasjon mot gaupejakt, eierskap til byttet, rett til deltakelse for alle MTHs medlemmer osv.

Les Avtalen HER

Initiativtakerne inviterer nå til orienteringsmøte om gaupejakta og det nye gaupejaktlaget på Meisingset skytterbane mandag 28.januar kl 18.30. 

Medlemmer i MTH som er interessert i å delta i gaupejakta inviteres til å delta.

Jaktfeltlederne bes formidle dette til deltakerne i jaktfeltet.

Spørsmål eller synspunkter som angår jakt i MTHs område kan rettes til Erik Gjul, tlf. 917 14 349.

Vennlig hilsen styret i MTH