Jakta så langt 2021:

Vald: Hjort: Elg:
Torsknuken 51 0
Høgheia 95 3
Skar 29 0
MTH 206 3
Storvatnet 71 0
Melsåsen 85 0
Aspøya 63 0
Øvre Torjul 5 0
Nastad 2 0
Nordre Straumsnes 87 0
SUM: 694 6Detaljert 2009-17

2020
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009

685
637
719
579
592
590
539
482
422
519
576
560

4
5
7
4
7
13
12
9
11
19
13
26

torsknuken_03.jpg

Jakta så langt 2018:

Vald: Hjort: Elg:
Torsknuken 50 0
Høgheia 111 3
Skar 26 1
MTH 213 3
Storvatnet 80 0
Melsåsen 89 0
Aspøya 54 0
Øvre Torjul 4 0
Nastad 2

0

Nordre Straumsnes 90 0
SUM:

719

7Detaljert 2009-17

2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009

579
592
590
539
482
422
519
576
560

4
7
13
12
9
11
19
13
26

Midtre Tingvoll Hjorteviltområde

Jakta i MTH 2021

Infoskriv ekstra 15. oktober 2021

Tildeling hjort 2021
Infoskriv høsten 2021

Gjeldende jaktregler MTH
Gjeldende vedtekter MTH

Rapporter felt hjort og elg på SMS til 975 74 916
(dato, jaktfelt, kategori (kjønn og alder), vekt)

Felte hjort og elg i MTH finner du i tabellen under "Les mer..."

Les mer: Jakta i MTH 2021

Årsmøte MTH 2021

Årsmøte MTH 2021

Årsmøteprotokoll fra 2021

Tirsdag 27. april 20.00 på Tingvoll Fjordhotell

Vi satser på at vi kan ha fysisk møte på Tingvoll Fjordhotell til oppsatt dato.
Alternativt kan det bli utsatt eller bli arrangert som nettmøte. Gjeldende korona-bestemmelser vil avgjøre.
Oppdatert informasjon om møtealternativ og eventuell nettmøteoppkobling vil legges ut her og varsles til jaktfeltledere på SMS.

Innkalling
- Sak 6. Godkjenning av endring i vedtektene
- Sak 7. Godkjenning av MTH målsettinger og kvoter som skal inn i bestandsplan hjort 2021-2023
- Sak 8. Godkjenning av forslag til overordnet målsetting for elgavskyting i bestandsplan for elg i Tingvoll hjorteviltråd

Årsmelding for 2020

Regnskapssammendrag for 2020

Valgkomitéens innstilling

Skjema for fullmakt til årsmøtet

Protokoll fra årsmøte 2020

Jakta i MTH 2020

Infoskriv ekstra 28. oktober 2020

Tildeling hjort 2020
Infoskriv høsten 2020

Gjeldende jaktregler MTH
Gjeldende vedtekter MTH

Rapporter felt hjort og elg på SMS til 975 74 916
(dato, jaktfelt, kategori (kjønn og alder), vekt)

Felte hjort og elg i MTH finner du i tabellen under "Les mer..."

Les mer: Jakta i MTH 2020

Viktig info angående elgjakta

Styret i MTH har hatt møte nå i forkant av elgjakta, og bl.a. diskutert den uheldige episoden hvor en elg ble felt før jakttida for elg har begynt. Protokollført vedtak ble som følger:

Styret i MHT beholder opprinnelig elgkvote i 2020 på 1 elgokse og 3 ungdyr. Den skutte elgen trekkes dermed ikke fra kvoten, til tross for begrenset elgbestand. På grunn av den graverende feilskytingen som skjedde i Torjulvågen hjortejaktfelt, både ved at elgen ble felt før elgjakta startet og at fellingen foregikk i nabohjortejaktfeltet, trekker MTH Torjulvågen hjortejaktfelt sin rett til å felle ytterligere elg i 2020.

Årsmøte MTH 2020

Protokoll årsmøte 2020

Årsmøte MTH 2020

Det utsatte årsmøtet i MTH avholdes onsdag 27. mai 20.00 på Tingvoll Fjordhotell 

Innkalling

Årsmelding for 2019

Regnskapssammendrag for 2019

Valgkomitéens innstilling

Skjema for fullmakt til årsmøtet

Underskrevet protokoll fra årsmøte 2019